TUL Ravitsemusopas - page 3

3
Halisko -liikuntakouluhanke
Suomen Työväen Urheiluliiton Halisko-
hankkeen tavoitteena on lisätä lasten fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja samalla
lisätä lasten omaehtoisen liikunnan määrää.
Halisko- liikuntakoulut tarjoavat lapsille
monipuolista liikkumisen iloa leikinomaisuutta
unohtamatta.
Haliskoperheeseen kuuluu myös
liikuntapuisto. Halisko -liikuntapuisto
tutustuttaa ja kannustaa lapsia sekä perheitä
liikkumiseen sekä mahdollistaa yhteisöllisen
toiminnan perheiden kesken. Liikunnan
tuottamat elämykset, ilo ja kokemukset ovat
keskeisiä tavoitteita Halisko –hankkeessa.
Halisko- liikuntakoulun keskeisinä teemoina
ovat liikunnan, ravinnon ja unen merkitys
lapselle. Tässä esitteessä käsittelemme
ravinnon merkitystä kasvavalle ja liikkuvalle
lapselle.
Ravitsemustottumukset omaksutaan jo
varhaislapsuudessa. Tarpeeksi monipuolinen,
säännöllinen ja terveellinen ruokavalio
on kasvavalle lapselle tärkeä asia ja sillä
edistetään hyvinvointia.
Halisko-lisko haluaa tutustuttaa lapset ja
vanhemmat värikkääseen kasvisten, marjojen
ja hedelmien maailmaan. Tuoreiden kasvisten
sisällyttäminen jokaiseen ateriaan on
suositeltavaa. Halisko vie lapset monipuolisen
ravitsemuksen ja uusien makujen äärelle sillä
tärkeää on ohjata lasta maistelemaan uusia
makuja.
Esitteessä tarjotaan terveellisiä ja maistuvia
vaihtoehtoja herkkuhetkiin. Siitä löytyy
helppoja ja ennen kaikkea nopeita sekä
terveellisiä ruokaohjeita arkeen ja juhlaan,
jotka sopivat niin lapsille kuin aikuisillekin.
Yhteiset ateriahetket vaikuttavat koko
perheen hyvinvointiin.
Halisko -liikuntakouluhanke
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...28
Powered by FlippingBook